Jdi na obsah Jdi na menu
 


Program

Školička zahajuje každý všední den v 5:45 hod. a končí v 17:00 hod. Příchod dětí je nejpozději do 9:00 hod.

Režim dne přizpůsobujeme individuálním potřebám dětí, složení skupiny dětí, vnějším klimatickým podmínkám a aktuálnímu programu školičky.

Denní program je pružný a umožňuje začleňování nejrůznějších akcí (divadlo, plavání, …). Ukázku denního programu můžete shlédnout zde.

 Program 2016-2017

  Já a moje rodina, podzim ( Září,Říjen, Listopad )

  Můj dům, moje město, zima ( Leden, Únor, Březen )

  Můj stát, můj kontinent, jaro ( Březen, Duben, Květen )

  Moje planeta, léto ( Květen, Červen )

Během celého měsíce budeme ve školičce provozovat různé aktivity – pracovní, výtvarné, jazykové, relaxační, kognitivní, pohybové, hudebně pohybové, hudební, logopedické činnosti, činnosti na rozvoj paměti, pozornosti, prostorové představivosti, jemné a hrubé motoriky a další.

Naše školička VESELÝ PANÁČEsi rovněž připravila vzdělávací program, který nazvala "Veselý rok". Je to rok plný klidu a pohody. Cílem programu je vytvoření vzájemně propojených vzdělávacích oblastí, které respektují věk a schopnosti dítětě. Hlavním prostředkem je hra. Využíváme především dětských zážitků jako přirozené motivace pro další činnosti. Program je sestaven tak, aby respektoval cíle předškolního vzdělání.

 

ROZVRH DNE

6:00 – 9:00         Raníček (spontánní hry dětí – pedagog nechává hrám dětí volný průběh, nabízí  dětem různé možnosti, individuální činnosti, atp.)

9:00 – 9:15          Komunitní kruh – povídání, motivace (maňásek, pohádka, příběh, rozhovory o    předešlém dnu či večeru, básničky, písničky, …)

9:15 – 9:30          Hygiena, svačinka, logopedická rozcvička

9:30 – 10:00        Ranní cvičeníčko – zacvičíme si v tělocvičně, řízená proběhnutí, práce balonem,                             tanečky, skákání, …

10:00 – 10:35      Řízená činnost pedagoga podle programu školičky

 

10:35 – 11:35      Pohyb venku podle počasí (zahrada, procházka), v případě nepřízně počasí pohybové činnosti v tělocvičně

11:35 – 12:15      Stolování, oběd, hygiena

12:15 – 14:15      Relaxace, spánek, odpočinek, pohádky (vzdělávání předškolních dětí)....pro děti, které nespí odpočinek při pohádce, práce s tabletem, práce u interaktivní tabule a u stolků....vzděl. práce,ale i volné hry

 

14:15 – 14:35      Hygiena, svačina, logopedická rozcvička

14:35 – 15:15      Odpolední zájmová činnost – možnost opakování řízené činnosti, volná činnost dětí, hry motivované pedagoge, odpolední cvičení.....

15:15 – 17:00      Volná činnost s dozorem pedagoga (tento čas zahrnuje hudebně či tělesně řízené aktivity, odpolední kroužek a volné hry dětí)

 

 

PROGRAM ŠKOLIČKY

(řízená činnost)

Po         Matematické představy

Út         Praktický život - skládání-  Hv - písničky,básničky,rozvoj rytmických dovedností,tanečky a pohybové hry,dramatická výchova

St           Aj - Vv - Tv - Pč

Čt          Jazyková výchova .....komunikace, slovní zásoba, rozvíjení poznání (příroda, svět ) a   sociálního chápání

Pá         Aj - Vv - Tv - Pč

 

Všechny tyto činnosti budou samozřejmě prolínat celým týdnem, i v rámci ostatních činností.

Jako důležitý prostředek poznání bude používána především hra.