Jdi na obsah Jdi na menu
 


Projekty

Adaptační projekt- využíván vždy v měsíci září,leden

V adaptačním projektu jsou zahrnuty činnosti, které pomáhají dětem při vstupu do školičky, seznamují děti s režimem dne, s prostory školičky a s ostatními dětmi, pomáhají dětem se zadaptovat.

Adaptační projekt je možné nahlédnout zde

Projekty 2017 - 2018 

Projekt Učíme se s rodiči komunikovat s dětmi - pořádáme školení, kde si s rodiči povídáme o jejich problémech ve výchově a snažíme se u  problémů navrhovat společně řešení, přijít může každý z Vás. 

18.2.2018 Emoce ll. 14.00 hod

 

Dojíždíme Projekt Povolání, který děti seznamuje s povoláním rodičů spolužáků.Tento rok budeme pokračovat, zjišťovat, kdo,kde y rodičů pracuje  a pokusíme se je navštívit, nebo je pozvem k nám. Opět nás navštíví Policie Čáslav a vysvětlí nám naplň jejich práce....tímto žádáme rodiče o další nápady pro exkurzy týkající se povolání.

 

Celé Česko čte dětem - minulý rok 2018 jsme s dětmi přečetli:

(celorepublikový projekt - čteme dětem vždy po obědě)

POHÁDKY ZE STARÝCH HRADů

 

E.Petiška              Martínkova čítanka

B.Němcová           Maličkým - pohádky

  V.Vančura -       Kubula a Kuba Kubikula

 A.Lindgrenová -  Děti Bullerbynu

B.Říha                 Honzíkova cesta           

O.Sekora -          Brouk pytlík a Ferda Mravenec

                             Medvídek Knoflík

Tento rok máme zatím  rozečtenou knihu Děti z Bullerbynu - A.Lindgrenová ....Děti mohou přinést svoji knihu. Také i jako minulý rok mohou přijít rodiče dětí a domluvit si předčítání a představení knížky  - oblíbenou knížku s dětství nebo současnou, kterou čtete pravě se svými ratolestmi. Minulý rok nám předčítala maminka Leničky a Terezky Látové a Terezky Houfové

Projekt Knížka můj přítel - tento projekt nám bude přibližovat, jak pracovat s knížkou. Jedná se o snahu vzbudit zájem o  knížky a literaturu. S dětmi navštívíme Městkou knihovnu, budeme se učit si prohlížet a pracovat s knihou. Pokusíme si vytvořit naší společnou knížku a vytvoříme si malou knihovnu, kde si děti budou moci knížku půjčit domů a přečíst si ji s rodiči. Také si děti přinesou svou oblíbenou knížku a budou ji představovat dětem, nebo ji mohou půjčit svému kamarádovi.

Projekt Sportem ke zdraví  jaro 2018- letos se budeme snažit s dětmi více sportovat - vytvoříme si vlastní závody a olympiádu.Zábavnou formou je budeme motivovat ke sportu, společně vytvoříme s dětmi discipliny tak, aby to všichni zvládly  a bavilo je to. Navštívíme i  nějaká sportovní utkání a vyzkoušíme si i některé netradiční sporty.Domluvíme si lektorku dětské jógy, která nám ukáže různá cvičení......budeme se učit se vzájemně masírovat s básničkou, plavání, lyžování, výlet pro předškoláky - kolo

Projekt Od semínka k rostlince - březen - červen - učíme se pěstovat kytičky začneme na velikonoce velikonoční travičkou.....pokusíme si vypěstovat i nějakou zeleninu.....návštěva  zahradnictví...doufáme, že nám maminky pomohou!!

Projekt Nejen televize je zábava - pokusíme se dětem ukázat v rámci her, že i bez televize a počítače se můžeme dobře bavit. Navštívíme divadlo i zákulisí - zkusíme si připravit divadelní představení ( hrané i loutkové ) - seznámíme se  slovy jako je hlediště,jeviště,opona..... budeme vytvářet loutky a vlastní oponu, zkusíme si nakreslit naši vlastní budovu divadla nebo kina a pokusíme se ilustrovat různé příběhy a společně vytvořit veřejnou výstavu našich výkresů a výtvorů nejen ve školce

Projekt Společně to zvládneme - jedná se o déletrvající projekt, postavený na spolupráci rodičů, dětí a učitelů.

 Tento rok budeme organizovat, víkendové tvoření spojené s ročním obdobím, svátky a zvyky.Březnu budeme mít velikonoční jarmark a odpoledne strávené tvořením velikonočních výtvorů, v Květnu čarodějné odpoledne s kouzelníkem,v Červenci nebo v Srpnu sportovní den a koncem Října společné pouštění draků a Vánoční odpoledne v Prosinci.Tady budou moci rodiče se svými dětmi prožít příjemné dopoledne, tvořit společně se svými dětmi, seznámit se s jinými rodiči, vidět děti ve společnosti svých kamarádů ze školky a také si popovídat  s učitelkami ze školky, bude zde prostor na bližší seznámení rodičů a učitelů. Při pohybové hře, kterou budeme vždy zařazovat uvidíte i vaše díte, jak se přirozeně ve školce chová a budete mít prostor i vše probrat pedagogy školky. 

 

Každý den probíhá  příprava  podle stejného režimu dne.

(změna v programu je možná -  výlety,plavání, exkurze, divadla nebo jen  v rámci projektu je časový rozvrh jinak)

1.Volné hry dětí ...čas na individuální rozhovory ,společné volné hraní,poznání dětí.......individuální práce s tabletem

2.Komunitní kruh - možnost vyjádření  všech dětí - rozhovory - jak se ti vstávalo,na, co se dnes těšíš...řešení problémů....Krátké cvičení s pohybovými básničkami, tanečky

3.Svačina - hygiena - logopedická chvilka - opakování básniček , jmen, pojmů jako je vedle,mezi,procvičování ovoce - zeleniny - správné stolování - úklid po sobě i ostatních

4.Cvičení - procvičování úkolů z Tv + pohybová hra dle dětí

5.Řízená činnost dle úkolů na den - vždy společná činnost - řízená učitelem zakončená samostatným úkolem pro jednotlivce  - děti se rozdělují na mladší a starší -  někdy pracují společně

6.Vycházka - tam vždy ještě procvičujeme dané úkoly dne - rozhovory,úkoly  jako např.najdi značku ..pozorování ...hry ..nácvik samostatnosti ... oblékání - svlékání

7.Hygiena, oběd - stolování,úklid,pohádka ( interaktivní tabule)

8.Hygiena, převlékání- odpočinek - vyprávění pohádky spánek,pro děti, které nespí připravená práce

9.Probuzení,hygiena,svačina,oblékání

10. Řízená činnost a samostatné skládání - taneček, pohybová hra, zpěv písní...

11.Volné činnosti - opakování dopolední výuky .....procvičování, cvičení,volné hry dle dětí....

Projekty 2014

v prvním projektu se budeme zabývat živočichy a jejich stopami ve sněhu ( domácími, žijícími v lese) budeme s dětmi poznávat několik zvířat - zařazovat je do jejich přirozeného prostředí, podrobně studovat a sledovat  - během února a března uskutečníme výlety, kde budeme mít možnost se některými živočichy i setkat.....např. vycházka za Lhotu...divoká prasata, návštěva myslivce u nás ve školce......vysvětlíme si, jak se chovat,pokud potkáme zvířata, která neznáme....

v druhém projektu se budeme zabývat dopravními prostředky ( postupně se seznámíme s některými dopravními pravidly a značkami,na bezpečnostních vestách máme našité dopravní značky a budeme se s nimi seznamovat při vycházkách, kde si budeme vyprávět i různé dopravní situace a seznamovat se bezpečností na silnici, pokusíme se projet se vlakem i autobusem.......  S bezpečností souvisí i ochrana našeho těla a prevence....proto se pokusíme poznat své tělo a vysvětlíme si, jak o něj pečovat, abychom zůstali zdraví