Jdi na obsah Jdi na menu
 


projekty

Adaptační projekt- využíván vždy v měsíci září,leden

V adaptačním projektu jsou zahrnuty činnosti, které pomáhají dětem při vstupu do školičky, seznamují děti s režimem dne, s prostory školičky a s ostatními dětmi, pomáhají dětem se zadaptovat.

Adaptační projekt je možné nahlédnout zde

Projekty 2018 - 2019 

Projekt Učíme se s rodiči komunikovat s dětmi - pořádáme školení, kde si s rodiči povídáme o jejich problémech ve výchově a snažíme se u  problémů navrhovat společně řešení, přijít může každý z Vás. 

 

Dojíždíme Projekt Povolání, který děti seznamuje s povoláním rodičů spolužáků.Tento rok budeme pokračovat, zjišťovat, kdo,kde y rodičů pracuje  a pokusíme se je navštívit, nebo je pozveme k nám. Opět nás navštíví Policie Čáslav a vysvětlí nám naplň jejich práce....tímto žádáme rodiče o další nápady pro exkurzy týkající se povolání.

Leden 2019 čteme - horní školka Honzíkova cesta - B. Říha  spodní školka Kubula a Kuba Kubikula -V.Vančura

Celé Česko čte dětem - minulý rok 2018 jsme s dětmi přečetli:

(celorepublikový projekt - čteme dětem vždy po obědě)

POHÁDKY ZE STARÝCH HRADů

E. Petiška                   Martínkova čítanka

B. Němcová                Maličkým - pohádky 

 V. Říha                      Honzíkova cesta   - právě čteme         

O.Sekora -              Brouk pytlík a Ferda Mravenec

                                Medvídek Knoflík........

 

Projekt Knížka můj přítel - tento projekt nám bude přibližovat, jak pracovat s knížkou. Jedná se o snahu vzbudit zájem o  knížky a literaturu. S dětmi navštívíme Městkou knihovnu, budeme se učit si prohlížet a pracovat s knihou. Pokusíme si vytvořit naší společnou knížku a vytvoříme si malou knihovnu, kde si děti budou moci knížku půjčit domů a přečíst si ji s rodiči. Také si děti přinesou svou oblíbenou knížku a budou ji představovat dětem, nebo ji mohou půjčit svému kamarádovi.

Projekt Sportem ke zdraví  jaro 2019letos se budeme snažit s dětmi více sportovat - vytvoříme si vlastní závody a olympiádu.Zábavnou formou je budeme motivovat ke sportu, společně vytvoříme s dětmi discipliny tak, aby to všichni zvládly  a bavilo je to. Navštívíme i  nějaká sportovní utkání a vyzkoušíme si i některé netradiční sporty.Domluvíme si lektorku dětské jógy, která nám ukáže různá cvičení......budeme se učit se vzájemně masírovat s básničkou, plavání, lyžování, výlet pro předškoláky - kolo

Projekt Od semínka k rostlince - březen - červen - učíme se pěstovat kytičky začneme na velikonoce velikonoční travičkou.....pokusíme si vypěstovat i nějakou zeleninu.....návštěva  zahradnictví...doufáme, že nám maminky pomohou!!

Projekt Nejen televize je zábava - pokusíme se dětem ukázat v rámci her, že i bez televize a počítače se můžeme dobře bavit. Navštívíme divadlo i zákulisí - zkusíme si připravit divadelní představení ( hrané i loutkové ) - seznámíme se  slovy jako je hlediště,jeviště,opona..... budeme vytvářet loutky a vlastní oponu, zkusíme si nakreslit naši vlastní budovu divadla nebo kina a pokusíme se ilustrovat různé příběhy a společně vytvořit veřejnou výstavu našich výkresů a výtvorů nejen ve školce

Projekt Společně to zvládneme - jedná se o déletrvající projekt, postavený na spolupráci rodičů, dětí a učitelů.

 Tento rok budeme organizovat, víkendové tvoření spojené s ročním obdobím, svátky a zvyky.Březnu budeme mít velikonoční jarmark a odpoledne strávené tvořením velikonočních výtvorů, v Květnu čarodějné odpoledne s kouzelníkem,v Červenci nebo v Srpnu sportovní den a koncem Října společné pouštění draků a Vánoční odpoledne v Prosinci.Tady budou moci rodiče se svými dětmi prožít příjemné dopoledne, tvořit společně se svými dětmi, seznámit se s jinými rodiči, vidět děti ve společnosti svých kamarádů ze školky a také si popovídat  s učitelkami ze školky, bude zde prostor na bližší seznámení rodičů a učitelů. Při pohybové hře, kterou budeme vždy zařazovat uvidíte i vaše díte, jak se přirozeně ve školce chová a budete mít prostor i vše probrat pedagogy školky.

Další připravované projekty

v prvním projektu se budeme zabývat živočichy a jejich stopami ve sněhu ( domácími, žijícími v lese) budeme s dětmi poznávat několik zvířat - zařazovat je do jejich přirozeného prostředí, podrobně studovat a sledovat  - během února a března uskutečníme výlety, kde budeme mít možnost se některými živočichy i setkat.....např. vycházka za Lhotu...divoká prasata, návštěva myslivce u nás ve školce......vysvětlíme si, jak se chovat,pokud potkáme zvířata, která neznáme....

v druhém projektu se budeme zabývat dopravními prostředky ( postupně se seznámíme s některými dopravními pravidly a značkami,na bezpečnostních vestách máme našité dopravní značky a budeme se s nimi seznamovat při vycházkách, kde si budeme vyprávět i různé dopravní situace a seznamovat se bezpečností na silnici, pokusíme se projet se vlakem i autobusem.......  S bezpečností souvisí i ochrana našeho těla a prevence....proto se pokusíme poznat své tělo a vysvětlíme si, jak o něj pečovat, abychom zůstali zdraví