Jdi na obsah Jdi na menu
 


Ceník Lhota

Ceník je pouze pro školičku Lhota - dětská skupina Popkovice má samostatný ceník pod kolonkou Veselý panáček 2 - Popkovice....

 

CENÍK    ( Lhota pod Přeloučí )

Děti od 2 let do 7 let

A. pravidelná měsíční docházka, cena za dítě/měsíc bez stravy + DPH

           celodenní                 3500,-Kč  (175,-Kč/den)          8  - 12 hod   

                                                                                                                                                            

           půldenní                   2800,-Kč  (140,-Kč/den)          5  -  7   hod 

                                          + stravné

 B. pravidelná denní docházka, cena za dítě/měsíc bez stravy +  DPH

        4 dny v týdnu celodenní            3000,-Kč     (16 dní  )      (188,-Kč/den)

        3 dny v týdnu celodenní            2500,-Kč     (12 dní )       (208,-Kč/den)

        2 dny v týdnu celodenní            2000,-Kč      (8 dní )        (250,-Kč/den)

        1 den v týdnu celodenní           1500,-Kč      (4 dny )         (375,-Kč/den)

                                                                                                                                                                

           4 dny v týdnu půldenní            2300,-Kč                     (144,- Kč/den)

           3 dny v týdnu půldenní            1900,-Kč                     (158 ,- Kč/den)

           2 dny v týdnu půldenní            1500,-Kč                      (188,- Kč/den)

           1 den v týdnu půldenní            1000,-Kč                      (250,- Kč/den)

                                               + stravné 

Část školného je považováno za paušální platbu, poměrná část se vrací za řádně a včasně omluvený den, za neomluvený den , tento nárok nevzniká! 

Platba nejdéle do 15.dne  daného měsíce. Příklad : školné na Leden uhradit do 15.1.

      C. nepravidelná docházka se zařazením do právě probíhajícího programu

          1.hod.                     80,-Kč  děti nad 2 roky    (hodinové hlídání)

                                        90,-Kč   děti do  2 let

                                       

        

 D. zcela individuální program dle domluvy s rodiči dítěte - individuální vzdělávácí plán dítěte

          pouze hodinová sazba                     100,-Kč    (doučování )

 

Ve výjimečných případech, kdy potřebujete Vaše dítě ponechat ve školičce nad rámec předem domluveného časového schématu (týká se pravidelné půldenní docházky), je možné toto domluvit telefonicky ještě týž den.

Příležitostné hodinové hlídání Vašeho dítěte je nutné domluvit telefonicky nejméně 1 den předem. Každá započatá hodina nad předem domluvený časový rámec je zpoplatněna částkou 80,-Kč. Ve výjimečných případech je možné nástup dítěte do školičky domluvit ještě týž den, a to telefonicky, nebo osobně ve školičce, za hodinovou sazbu 80,-Kč (umístění do školičky však v takovémto případě nemůžeme zaručit, záleží na aktuální obsazenosti a programu!!).

 

Stravné se hradí nad rámec školného - 70,-Kč/den  (oběd 50,-Kč, svačina 10,-Kč), po dohodě si lze nosit jídlo vlastní.

Školné se hradí buď v hotovosti v kanceláři školky nebo převodem na účet.

   číslo účtu - 107- 4410230237/0100

   číslo účtu dětská skupina - 115-4578460247/0100

Ve školce Vám  poradí , kde jsou  Vaše děti zařazeny.

  Školné je splatné vždy k 15. dni v měsíci, kdy dítě navštěvuje školku. Dítě je možné odhlásit po předchozí domluvě s ředitelkou školky a opětovně znovu přihlásit k docházce.

Slevy školného:
       Sourozenci  10 %
       
      

 Část školného je považováno za paušální platbu, poměrná část se vrací za řádně a včasně omluvený den, za neomluvený den  tento nárok nevzniká!

Pouze při PŘEDEM  HLÁŠENÉ  absenci lze individuálně domluvit s ředitelkou školičky možnost kompenzace školného.(Snížené školné, převedení školného do dalšího měsíce....)

Děti, které navštěvují školku v režimu 1, 2, 3 a 4 dny v týdnu mají možnost si nahradit ušlé dny nejpozději následující měsíc od vzniklé omluvené absence, a to POUZE po  domluvě s ředitelkou školičky. Převádění absencí do dalších měsíců NELZE.

Registrační poplatky NEVYBÍRÁME.

Školné zahrnuje:

 • nadstandardní program
 • činnost zkušených pedagogů
 • pravidelné akce podle vzdělávacího programu školky
 • pitný režim
 • hygienické potřeby
 • ložní prádlo a jeho údržbu
 • vybavení prostor
 • hračky a didaktické pomůcky
 • metodické materiály
 • pronájem prostor
 • náklady na provoz

Školné nezahrnuje:

 • stravné
 • kroužky
 • výlety
 • víkendové akce
 • divadla, programy pro Mš..