Jdi na obsah Jdi na menu
 


Náš tým

                     laugh IVANA PANÁČKOVÁ   ( naše učitelka IVA )

dscn1500.jpg

          

 

ředitelka  a hlavní pedagog školek VESELÝ PANÁČEK  -         školka Lhota i Popkovice

     SPgŠ - obor učitelství předškolní výchovy

     Pf Ujep,Jcu - magisterský obor - učitelství 1.st.

                                               PRAXE

     2 roky učitelka MŠ     -      15 let učitelka 1.st.ZŠ

                                                KURZY

                         Dyslektická asistenka

 speciální pedagogika

 (půlroční kurz - jak pomáhat dětem s poruchami učení)

                        Lyžařský instruktor

výuka lyžování,hrátky na sněhu

                        Reforma multikulturní výchovy

(délka projektu 16 měsíců,projekt splňuje tzv.kodaňská kritéria,snaha o poznání    hodnot různých kultur a rovnoprávný přístup k lidem z různých etnických menšin a její výchova )

                        Projekt I. - informační gramotnost

základní uživatelský ICT - znalosti a dovednosti - tabulkové kalkurátory

                        Zdravotník zotavových akcí

Červený kříž ( první pomoc,zdravověda,bezpečnost a ochrana zdraví dětí)

                       Pracovník v sociálních službách

sociální pedagogika

(164 hod. teorie a praxe z oborů ošetřovatelství,etiky,krizové intervence,zdravovědy,výchovné techniky,vývojové psychologie)

Roční Montessori kurz pro děti 3 -6 let

Respektovat a být respektován

                                                  ŠKOLENÍ

 ÚČASTNICE KONFERENCE : Inovace ve výuce (Motto:Nadané děti) , kde jsem absolvovala  přednášky :  Nadané dítě , Problémové děti , Spolupráce rodina a škola , Výchovná dramatika ,Nuda při češtině?

ÚČASTNICE KONFERENCE : Inovace ve výuce - MŠ (Motto:Dopřejme dětem úspěch.Všem.),kde jsem absolvovala přednášky : Malý tyran,Mýty ve vzdělání,Hry dětí v MŠ

Jak učit Hv podle RVP -  Jak u dětí rozvíjet hud.cítění, jak tvořit ŠVP

Člověk a jeho svět  - jak naučit děti vážit si věcí kolem nás a přírody 

Literární a dramatická výchova - Jaké knížky  s dětmi číst a jak je důležité s dětmi dramatizovat krátké příběhy     

Letní Montessori kurz týdenní -  alternativní pedagogika a výroba Montessori pomůcek                               

                                           DOVEDNOSTI,ZKUŠENOSTI,ZÁJMY

- návaznost předškolního a základního vzdělání

- zkušenosti s nápravou poruch učení

- hra na klavír a  zobcovou flétnu

- vedení výtvarného kroužku a kroužku tvořivých činností 

-organizování škol v přírodě a zotavovacích akcí

-instruktorka na lyžařských soustředěních a vedoucí letního tábora s výcvikem jízdy na koních  (výuku jízdy na koních prováděli odborníci )

- pomoc při přípravě tanečních vystoupení na školní akademii

- zájem o sport především míčové hry a lyžování,pedagogiku a zdravý životní styl

- maminka tří dětí

- jazykové znalosti - AJ -roční kurz - začátečník

-spoluzakladatelka školičky VESEPAČE

- tvorba vzdělávacího programu školičky

                                                                          

                                 MICHAELA  FÍLOVÁ ( naše učitelka MÍŠA

  zástupce ředitelky a hlavní pedagog školek Veselý panáček, pedagog školka Lhota 1.patro, pedagog VV kroužku, výpomoc školka Popkovice

         UHK  - PF UHK - bakalářský obor  Vv ukončeno 2017

          SOŠ - obor Modelářství a návrhářství oděvů

           Státnice pedagogika - psychologie  splnila leden 2017

                         KURZY

   Portrétování - výtvarná výchova,kresba

  Roční Montessori vzdělávácí  kurz pro děti od 3 do 6 let ( akreditovaný MŠMT)

Roční kurz Respektovat a být respektován

                       ŠKOLENÍ

ÚČASTNICE KONFERENCE -  INOVACE VE VÝUCE - MŠ -přednášky - Malý tyran,Mýty ve vzdělání,Hry dětí v MŠ

 ETICKÁ VÝCHOVA - ukázková hodina,etika,pravda

 PRVNÍ POMOC U DĚTÍ - specifika první pomoci u dětí

LETNÍ TÝDENNÍ KURZ MONTESSORI - alternativní pedagogika a výroba Montessori pomůcek

                      DOVEDNOSTI,ZÁJMY

    - instruktorka  táborů

    - pedagog  výtvarného kroužku

    - zájem o sport , zvláště volejbal,plavání a lyžování

    

      

                          TOMÁŠ FÍLA ( náš pan učitel TOM )

 učitel a hlavní pedagog AJ školek Veselý panáček - přímá vyúka  školka Lhota - pondělí

           -  Gymnázium

          -   UJEP - FF - bakalářský obor - historie

           -   UHK - PF - magisterský obor - D - OB ukončeno 2016

            -  Rozšiřující studium Aj pro pedagogické pracovníky

           -   Zahraniční  studium ( půl roku - Dánsko) - zde navštívil předškolní                zařízeni, kde byl na praxi

          -  Doplňující roční studium- pedagogické minimum - nutné pro Mš -                   ukončené závěrečnou zk - psychologie - pedagogika

         

                       ŠKOLENÍ

            PRVNÍ POMOC U DĚTÍ - specifika první pomoci u dětí

            AJ - MONTESSORI ŠKOLENÍ pro MŠ

                        DOVEDNOSTI, ZÁJMY

      - pomocník na školách v přírodě

     - instruktor letního tábora s výcvikem jízdy na koních ( výuku jízdy na koních prováděli odborníci )

     - zájmově volejbal, jízda na kole, anglický jazyk, lyžování

    

 blush HANKA ŠTURMOVÁ

    - pedagog - školka  Lhota

    -  STŘEDNÍ  PEDAGOGICKÁ ŠKOLA - UČITELSTVÍ MŠ

    - praxe - učí děti plavat v přeloučském bazénu                     

 

cheekyADÉLA ŠTURMOVÁ

- pedagog Aj / Lhota i Popkovice / , pracuje se  začínajícími dětmi - nejmenší děti školka Lhota přízemí 

 - Studuje Střední pedagogickou školu v Čáslavi

            

             cool DUŠAN PANÁČEK  ( náš ŠKOLNÍK a pomocník v technických záležitostech ) Střední elektrotechnická - Lhota i Popkovice

       - zájem o počítače, motorky a naši školičku

       -spoluzakladatel školičky

         laugh  MÍŠA SOSNOVSKÁ

- Střední škola sociálních věcí 

- pedagog školka Lhota 1.patro

 ​ surprise ILONA LINHARTOVÁ

- studentka UHK - PF - obor Sociální pedagogika

- pedagog  školky Popkovice

 wink NATÁLIE LIŠKOVÁ

- Střední škola sociálních věcí

- pedagog školky Popkovice